Evolink logo
Bulgarian

Backup

Бекъп и възстановяване на данни (Backup and Disaster recovery as a service)

Данните са сърцето на Вашия бизнес. Опазването им е решение от стратегическа важност без значение от размера на компанията. Ние вярваме, че решението може да бъде лесно и да ангажира възможно най-малко ресурси на компанията, както човешки, така и финансови.

Еволинк Ви предлага автоматизирано и надеждно архивиране на данни в облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на информационни системи от архивни копия директно в Evolink.cloud.

Еволинк е партньор на Veeam по програмата Veeam Cloud & Service Provider.

Използвайки решения на Veeam в интеграция с нашата мрежа, дейта център и облачна инфраструктура, Еволинк дава възможност за реализация на цялостна стратегия за защита и достъпност на данните, включваща създаване и поддържане на изнесени резервни копия и Disaster Recovery-as-a-Service.

Еволинк осигурява следните групи решения, базирани на технологии на Veeam.

  • Cloud Connect Backup (Repository as a Service)
  • Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
  • Backup as a Service (BaaS)

 

Cloud Connect Backup

Cloud Connect Backup е услуга подходяща за клиенти, които вече използват Veeam Backup & Replication. Чрез нея те могат по сигурен и удобен начин да разширят своята бекъп инфраструктура извън физическата си локация, като изнесат бекъп копия в облак на Еволинк.

backup veeam

Услугата се конфигурира директно през Veeam backup console при клиента чрез добавяне на Evolink cloud repositories в тяхната бекъп инфраструктура. Бекъп данните се трансферират сигурно чрез SSL/TLS връзка, използвайки единствен порт. Не е необходимо изграждане на VPN, нито ползване на допълнителна конзола. Облачното хранилище за данни се презентира като част от локалната инфраструктура с една съществена разлика – то ще бъде налично даже ако основният бекъп или дата център да бъде недостъпен.

 

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

DRaaS услугата осигурява възможност за бързо и автоматично възстановяване на отделни виртуални машини или цялостна ИТ инфраструктура директно от наличните бекъп копия в заделен за Вас облачен ресурс в Еволинк.

Еволинк предоставя опции за допълнителна колокация при нужда от поддръжка на специфични хардуерни платформи.

Услугата дава възможност за пълна автоматизация на процесите по съживяване на резервни машини и обратна миграция към оперативната инфраструктура (Automated Failover / Failback) като минимизира грешките възникващи при такива процеси.

Имате свобода да тествате своя Disaster Recovery план по всяко време, за да сте сигурни, че когато е необходимо, той ще сработи перфектно.

Backup as a Service (BaaS)

Цялостно бекъп решение, при което клиентът не се ангажира с поддържане и управление на бекъп инфраструктура. Еволинк конфигурира бекъп инфраструктурата при клиента и извършва всички действия по защита и възстановяване на данни и системи.

Избирайки Backup as a Service, клиентът не е необходимо да е потребител на Veeam. Еволинк ще осигури всички необходими софтуерни продукти и ще има ангажимент за поддръжката и управлението им.

 

Ключови предимства

Всяка от услугите за защита на данните се характеризира със следните функционалности:

  • Off-site backup. Резервните копия на данни се съхраняват в Еволинк дейта център София 2 изнесени извън физическа локация на основните данни.
  • Пълна видимост и контрол. Имате достъп до своите данни директно през бекъп конзолата. Получавате информация за заетото място в облачното хранилище и нотификации за всички бекъп процеси. Сами управлявате сроковете и правилата за създаване на резервни копия.
  • Криптация от край до край. Данните ви се криптират при източника по време на транспорта и в покой.
  • WAN acceleration. Възможност да ползвате решенията на Veeam за оптимизация на WAN трафика.

 

Дейта център

Вашите данни се съхраняват в облачна платформа в Еволинк дейта център София 2, при най-високи нива на надеждност и сигурност. Повече за Еволинк дейта център София 2 можете да научите тук.

 

Заявете безплатен тест и/или консултация с наш експерт относно Вашата стратегия за защита на данните.