Evolink logo
Bulgarian

Backup

Бекъп и възстановяване на данни

 

Базите данни са сърцето на Вашия бизнес. Опазването им е решение от стратегическа важност без значение от размера на компанията. Ние вярваме, че решението може да бъде лесно и да ангажира възможно най-малко ресурси на компанията, както човешки, така и финансови.

Еволинк Ви предлага автоматизирано и надеждно архивиране на данни в облачна инфраструктура.

 

Сигурност и надеждност

Всички данни се криптират с избрано от Вас ниво на криптация. Можете да изберете между следните нива AES-128, AES-256 и Blowfish-448 на криптация. Ключовете за криптация са частни и се държат само от клиента. Ние нямаме никакъв достъп до Вашите данни.

 

Лесна интеграция и управление

Целият процес по управление на архивирането и възстановяването на данни се управлява през удобен уеб интерфейс. Вие сами задавате какво да се бекъпва и колко често. Лесно разархивирате върху същата платформа, нова платформа или външен носител.

Свободна интеграция с Windows®, Linux® and OS X® платформи, както и с Microsoft® Exchange, Hyper-V®, SharePoint®, SQL Server®, MySQL®, Oracle® и VMware®.

 

Дедупликация

Бекъп платформата на Еволинк идентифицира всички промени в даден файл и архивира само добавените или променени блокове от него, които не са били част от предходния бекъп. Така пестим пространство и мрежов капацитет и гарантираме, че едни и същи данни няма да се записват няколко пъти.

 

Архивиране

Ние пазим данните ви за период от 28 дни назад и Ви даваме възможност да се върнете към състоянието на данните си във всеки един от тези предходни дни. В допълнение Ви даваме възможност да архивирате данните си към конкретна дата и да запазите това състояние завинаги.

 

Дейта център

Вашите данни се съхраняват в облачна платформа в Еволинк дейта център София 2, при най-високи нива на надеждност и сигурност. За Ваше улеснение, чрез уеб интерфейса за управление можете да конфигурирате и управлявате и резервни копия във Вашата мрежа.

 

 

 

Заявете 30 дневен безплатен тест!